Accredited Investor? We Have a Deal Available Right Now! Click Here to Schedule a Call and Get Full Access

OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct – Corporate Finance LabDe doorsnee jurist vindt al vlot zijn/haar weg in CSRD, ESRS, SFRD, CSDDD, Taxonomy en andere acroniemen. Een minder belicht instrument zijn de Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, opgesteld op het wereldwijde niveau van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Voor ondernemingen is dit een belangrijk instrument. Er is ook een bijzonder klachtenmechanisme, zgn. National Contact Points.

Op 8 juni 2023 werd een bijgewerkte versie van deze Guidelines gepubliceerd. De belangrijkste veranderingen zijn:

Recommendations for enterprises to align with internationally agreed goals on climate change and biodiversity
– Inclusion of due diligence expectations on the development, financing, sale, licensing, trade and use of technology, including gathering and using data
– Recommendations on how enterprises are expected to conduct due diligence on impacts and business relationships related to the use of their products and services
– Better protection for at-risk persons and groups, including those who raise concerns regarding the conduct of businesses
– Updated recommendations on disclosure of responsible business conduct information
– Expanded due diligence recommendations to all forms of corruption
– Recommendations for enterprises to ensure lobbying activities are consistent with the Guidelines
Strengthened procedures to ensure the visibility, effectiveness and functional equivalence of National Contact Points for Responsible Business Conduct

Wie met CSRD, ESRS, SFRD, CSDDD, Taxonomy, etc. bezig is, moet ook deze ontwikkeling in de analyse en adviesverlening betrekken, op straffe van niet zeer goed bezig te zijn.

Tot slot nog dit: “Observance of the Guidelines by enterprises is voluntary
and not legally enforceable
” – wie gelooft deze bewering nog in een post-Shell wereld waarin soft law instrumenten de favoriete ingrediënten zijn om hard law gerechten te bereiden?
Source link

Related Articles

Article