Accredited Investor? We Have a Deal Available Right Now! Click Here to Schedule a Call and Get Full Access

ClientEarth v. Shell bestuurders: enkele opmerkingenOp 12 mei 2023 heeft The Honourable Mr Justice Trower (High Court) uitspraak gedaan in de zaak die ClientEarth had ingesteld tegen de bestuurders van Shell Plc (hierna “Shell”). De tekst van de uitspraak is sedert vorige week beschikbaar.

De zaak kan in een aantal woorden (en sterk vereenvoudigd) als volgt worden samengevat. ClientEarth, dat titularis is van 27 Shell-aandelen, is van mening dat de bestuurders van Shell het vennootschapsbelang onvoldoende dienen, omwille van een falend klimaatbeleid. Dit klimaatbeleid zou onvoldoende ambitieus en precies zijn, en finaal zou dit gebrek aan (concrete) ambitie nefast zijn voor het vennootschapsbelang, en de continuïteit van Shell. Ook wordt de bestuurders verweten dat zij onvoldoende rekening hielden met het Nederlandse Shell-vonnis (thans in beroep), waarover op deze blog eerder uitvoerig werd bericht.

Om deze tekortkomingen aan de kaak te stellen, wil ClientEarth een zgn. “derivative action” instellen tegen de bestuurders van Shell. Middels zo’n vordering zou ClientEarth “on behalf of Shell” de bestuurders aanspreken op hun nalatig gedrag. Gelet op het uitzonderlijk karakter van een dergelijke vordering, vereist het instellen van een “derivative action” de voorafgaande toestemming van een rechter.

3. The reason the legislation imposes an obligation on a shareholder to obtain permission to bring a derivative claim is that such a claim is an exception to one of the most basic principles of company law: it is a matter for a company, acting through its proper constitutional organs, not any one or more of its shareholders, to determine whether or not to pursue a cause of action that may be available to it. ClientEarth must therefore show that the limited and restricted circumstances in which it is appropriate for the court to authorise it, as a shareholder of Shell, to continue a derivative action against the Directors for breach of duty are present.

Met het vonnis van 12 mei 2023 werd deze toestemming geweigerd omdat de rechter niet overtuigd was van de prima facie gegrondheid van de ingestelde vordering. Het vonnis is in zijn totaliteit bijzonder lezenswaardig. Hierna beperk ik mij tot een aantal elementen die op zich interessant zijn, maar dit zeker zijn omdat ze lijken in te gaan tegen een tendens die de beleidsvrijheid van bestuurders beperkt.

Wie bepaalt de inhoud van het vennootschapsbelang en hoe dit belang het best gerealiseerd wordt? Is dat het bestuur of hebben minderheidsaandeelhouders daarin een rol te spelen? Justice Trower legt de bal duidelijk in het kamp van de raad van bestuur:

“19. (…) The formulation of these incidental duties makes plain that they seek to impose specific obligations on the Directors as to how the management of Shell’s business and affairs should be conducted, notwithstanding the well-established principle that it is for directors themselves to determine (acting in good faith) how best to promote the success of a company for the benefit of its members as a whole.”

Ter ondersteuning van dit punt wordt even verderop verwezen naar Lord Wilberforce in Howard Smith Ltd v Ampol Ltd [1974] AC 821:

“There is no appeal on merits from management decisions to courts of law: nor will courts of law assume to act as a kind of supervisory board over decisions within the powers of management honestly arrived at.”

Een tweede belangrijk punt betreft het pad naar “net zero emissie”. ClientEarth verwijt de bestuurders van Shell dat zij hierbij verkeerde keuzes maken en hun hoop stellen in verkeerde technologische ontwikkelingen. Binnen de context van deze procedure wordt dit verwijt onder meer om volgende reden niet weerhouden.

“47. Secondly, the evidence does not support a prima facie case that there is a universally accepted methodology as to the means by which Shell might be able to achieve the targeted reductions referred to in the ETS. This means that it is very difficult to treat what is said as providing a proper evidential basis for alleging that no reasonable board of Directors could properly conclude that the pathway to achievement is the one they have adopted. While it is plain that there are fundamental disagreements between ClientEarth and the Directors as to the right way to achieve the NZ 2050 targets that Shell has set itself, the law respects the autonomy of the decision making of the Directors on commercial issues and their judgments as to how best to achieve results which are in the best interests of their members as a whole. The evidence falls some way short of establishing a prima facie case that the way in which Shell’s business is being managed by the Directors could not properly be regarded by them as in the best interests of Shell’s members as a whole.”

Een derde, en laatste aandachtspunt, betreft de discussie van de motieven van ClientEarth. Zoals eerder gesteld, betoogt ClientEarth het vennootschapsbelang te beschermen, en dit beter te doen dan de bestuurders van Shell zelf. De rechtbank ziet dit anders.

“65. In my view, the fact that ClientEarth is the holder of only 27 shares in Shell, but is proposing that it should be entitled to seek relief on behalf of Shell in a claim which on any view is of very considerable size, complexity and importance (and will be exceptionally expensive and time-consuming to pursue), gives rise to a very clear inference that its real interest is not in how best to promote the success of Shell for the benefit of its members as a whole. In short, there is substance in Shell’s submission that ClientEarth’s motivation is driven by something quite different from a balanced consideration as to how best to enforce the multifarious factors which the Directors are bound to take into account when assessing what is in the best interests of Shell. It seems to me that ClientEarth has adopted a single-minded focus on the imposition of its views and those of its supporters as to the right strategy for dealing with climate change risk, which points strongly towards a conclusion that its motivation in bringing the claim is ulterior to the purpose for which a claim could properly be continued. In my view, ClientEarth has not adduced sufficient evidence to counter the inference of collateral motive which therefore arises.”

Over dit vonnis valt nog meer te schrijven en te onderzoeken (bv. de interessante vraag naar de (grensoverschrijdende) gevolgen van het Nederlandse Shell-vonnis op het ondertussen volledig Engelse Shell). In de discussie over het vennootschapsbelang, is het vonnis opvallend omdat het de bevoegdheid legt bij de vennootschapsbestuurders, en alleen de vennootschapsbestuurders, ook wat de afwegingen betreft om de klimaatdoelstellingen (tijdig) te realiseren.

Over deze uitspraak zal verder gedebatteerd worden tijdens het afsluitende debat van het Disputatio op 1 juni aanstaande. Ook zal deze problematiek aan bod komen in het boek Shareholder Activism in Belgium, dat binnenkort zal verschijnen.        

Schrijf hier in.
Source link

Related Articles

Article