Accredited Investor? We Have a Deal Available Right Now! Click Here to Schedule a Call and Get Full Access

‘Aandeelhouders van een bepaalde soort kunnen zich ertoe verbinden om een soortwijziging steeds goed te keuren (en aldus te verzaken aan hun recht op bescherming inzake soortwijziging)’Disputatio, Leuven, donderdag 1 juni 2023

Dat soortvorming en -wijziging in het WVV een ‘hot topic’ is, werd de afgelopen jaren reeds duidelijk. Verschillende auteurs lieten al hun licht schijnen op deze materie (M. Wyckaert & H. De Wulf, “Effecten bij BV, NV en CV: categorieën, soorten, overdracht, uitgifte en inkoop”, in Het WVV doorgelicht, Mortsel, Intersentia, 2021, P77; F. Hellemans & T. Vos, “Spelen met stemrechten in de BV & NV”, in Themis 117 – Vennootschapsrecht, Brugge, die Keure, 2021, P95; C. Clottens, “Soortvorming en soortwijziging bij aandelen (en winstbewijzen) in de BV, NV en CV in Lessen na twee jaar WVV, Roularta Media Group, Roeselare, 2022, 277-329). Vorig jaar leidde het dispuut tussen Marieke Wyckaert en Hans De Wulf over soortvorming al tot interessante inzichten en intellectuele opwinding.

In de rechtsleer wordt het ruime toepassingsgebied van de procedure inzake soortwijziging vaak als problematisch aangemerkt. Zo bepalen de artikelen 5:102 en 7:155 WVV dat onder meer de uitgifte van een nieuwe soort, de afschaffing van een bestaande soort en de onevenredige uitgifte van nieuwe aandelen binnen elke soort, soortwijzigingen uitmaken die binnen het toepassingsgebied van de procedure vallen. Die procedure vereist onder meer binnen elke soort een aanwezigheidsquorum van 50% (op de eerste buitengewone algemene vergadering) en een meerderheid van 75%. Dit betekent dat een minderheid van aandeelhouders binnen elke soort een soortwijziging kan tegenhouden. De procedure inzake soortwijziging creëert dus een risico op blokkering. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Clottens de volgende woorden schreef: “Wie vooruitziend is tracht soortvorming te vermijden” (“Soorten van aandelen in de NV en BV – Nood aan reparatie en gerichte versoepeling”, TRV-RPS 2022, (3) 4).

Voor zij die soortvorming willen gebruiken, moet de praktijk dus op zoek naar oplossingen om het risico op blokkering te vermijden. Eén van de oplossingen die in de praktijk worden gehanteerd bestaat erin dat aandeelhouders van een bepaalde soort er zich via een stemovereenkomst op voorhand toe verbinden om toekomstige soortwijzigingen steeds goed te keuren (zie T. Vos, “Kapitaalverhoging en soorten van aandelen”. Tegelijkertijd rijst in de praktijk de vraag naar de toelaatbaarheid van een dergelijke afspraak, mede gelet op het dwingende karakter van de procedure inzake soortwijziging.

Op de disputatio op 1 juni e.k. zullen Nick Hallemeesch (ULB, White & Case) en Carl Clottens (KU Leuven, Eubelius) de degens kruisen over de volgende stelling:

Aandeelhouders van een bepaalde soort kunnen zich ertoe verbinden om een soortwijziging steeds goed te keuren (en aldus te verzaken aan hun recht op bescherming inzake soortwijziging).

Nick Hallemeesch verdedigde in zijn doctoraat al dat aandeelhoudersovereenkomsten kunnen afwijken van dwingend vennootschapsrecht. Zo verdedigde hij onder meer dat aandeelhouders er zich in een aandeelhoudersovereenkomst toe kunnen verbinden om hun voorkeurrecht niet uit te oefenen, of om zich ten opzichte van elkaar niet op de geschillenregeling te beroepen (N. Hallemeesch, Aandeelhoudersovereenkomsten, Morstel, Intersentia, 2019, 115 ev.). Op donderdag 1 juni zal hij dan ook de stelling verdedigen dat aandeelhouders zich ertoe kunnen verbinden om een soortwijziging steeds goed te keuren. Carl Clottens daarentegen verdedigt de stelling dat aandeelhouders er zich niet zonder meer toe kunnen verbinden om een soortwijziging steeds goed te keuren.

Bent u het eens met het standpunt van Hallemeesch of is het toch eerder de visie van Clottens die u kan bekoren? Kom vooral zelf kijken en laat u overtuigen door deze twee doorwinterde disputanten. In de digitale infomap kan u o.m. voornoemd editoriaal door Clottens vinden en een excerpt uit het proefschrift van Hallemeesch over de verhouding tussen dwingend recht en aandeelhouders overeenkomsten.

De studienamiddag van Corporate Finance Lab vindt plaats op donderdag 1 juni 2023 te Leuven van 14u tot 17u15. De inschrijvingsprijs is 75 EUR en omvat een koffiepauze en receptie. Erkenning bij OVB en IBJ voor 3 punten. Erkenning door IGO in aanvraag. Deelname kan fysiek of via livestream. Inschrijven kan hier.

De twee debatten worden gevolgd door een determinatio magistralis, een panelgesprek (met Koen Geens, Ingrid D’Haeyer en Steffie De Backer) waarin wordt ingegaan op komende ontwikkelingen in het ondernemingsrecht .

Michiel Coenen
Source link

Related Articles

Article